Aktualności

O zespole

» Wyjazdy artystyczne

Repertuar

Tancerki i tancerze

Kadra

Próby zespołu

Galeria zdjęć

Galeria video

Sala taneczna

Studio nagrań

Kontakt

  English Polski  
IMPRESJE PODLASKIE

Chcesz być informowany/na o nowościach? Dodaj swój e-mail!


  
O zespole
Historia zespołu pieśni i tańca "Podlasie"

W 1969 roku wraz z powstaniem Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zrodził się pomysł utworzenia Zespołu Tańca Ludowego. W październiku 1970 roku Dziekan uczelni doc. dr Władysław Romanowski zwrócił się do choreograf Heleny Januszczyk z propozycją by poprowadziła Studencki Zespół Tańca Ludowego. Początki były bardzo trudne, ale dzięki zapałowi i chęci do pracy studentów, udało się przezwyciężyć wszystkie trudności i przystąpić do systematycznej i wytrwałej pracy.  


„Pracowaliśmy bardzo ciężko- dwa razy w tygodniu po dwie i pół godziny. Wszyscy byli pełni zapału do pracy. W grupie było kilku tancerzy ze stażem w innych zespołach. Nadawali oni ton pracy, zagrzewali do ćwiczeń, kiedy pozostali członkowie zespołu byli zmęczeni lub coś sprawiało im trudności. Takim zapaleńcem był Marian Rzędzicki – student II roku, który wcześniej reprezentował jeden z lubelskich zespołów oraz zespół WSS w Białej”  - H. Januszczyk

Pierwszy koncert (jeszcze w pożyczonych strojach) odbył się 21 marca 1971 r. w Janowie Podlaskim. Zapoczątkował on serie występów, realizowanych  z okazji świąt ludowych i państwowych oraz różnego rodzaju uroczystości odbywających się na terenie Uczelni.
W początkowym okresie działalności w zespole tańczyło zaledwie 10 par. Dopiero rok akademicki 1974/75 zmienił strukturę organizacyjną, powstały bowiem dwie grupy taneczne: pierwsza tzw. „starsza” (studenci II, III i IV roku) oraz druga „młodsza” (studenci I roku studiów).
W 1975 r. zespół uczestniczył w Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego uczelni wychowania fizycznego w Gdańsku – Oliwie, zyskując tam wysoka ocenę jurorów, a 19 grudnia 1975 r. odbył się uroczysty Jubileusz V- lecia. W 1976 roku w nagrodę za włożony trud i prezentowany poziom artystyczny ZTL "Podlasie" miał okazję uczestniczyć w pierwszym zagranicznym wyjeździe do Bułgarii. Tego samego roku, na skutek złego stanu zdrowia, z pracą w zespole pożegnała się choreograf Helena Januszczyk, a jej miejsce na okres dwóch lat zajął Ryszard Kapica


Działalność w roku akademickim 1979/80 ZTL "Podlasie"  rozpoczął  pod kierunkiem: Emmy Cieślińskiej, Mariana Rzędzickiego oraz Mieczysława Balcerzaka. W tym samym czasie z zespołem połączył się chór uczelniany i powstał   Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”.

Nowy program przygotowany na przegląd w 1980 r. zakwalifikował zespół do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca w Sosnowcu. Zespół otrzymał tam kwalifikację do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Cyprze w 1981 roku oraz nagrodę za „artystyczną niebanalną prezentację folkloru Podlasia”

W latach 1982/83 ZPiT Podlasie doskonalił i wzbogacał program artystyczny, konsultując go z wybitnymi specjalistami- regionalistami. W tym samym okresie uczestniczył w „Korowodzie Przyjaźni” w Koninie, gdzie zdobył jedną z głównych nagród „Za kultywowanie rodzimego folkloru i tańce ukraińskie”.

W kwietniu 1983 r. zespół uczestniczył w przeglądzie zespołów zorganizowanym z okazji XXX-lecia Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, później zanotował miesięczny pobyt na Sardynii i we Włoszech.

W 1984 r. zespół ponownie odwiedził Włochy. Ten rok zapamiętano na zawsze. Po raz pierwszy „Podlasie” mogło spotkać się z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo, oraz uczestniczyć we mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II.

W 1985 roku odbyło się XV-lecie zespołu, na którym zaprezentowano premierowe „Wesele podlaskie”. W lipcu tego samego roku odbyły się nagrania dla warszawskiej telewizji i wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Anglii.

Na przełomie kwietnia i maja 1986 roku zespół wyjechał do Efezu w Turcji, gdzie przed około dwudziestotysięczną widownią prezentował polski folklor. Rok później po wytężonej pracy został wytypowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Gannat we Francji - 1987. W drodze powrotnej z w/w festiwalu koncertował również w Szwajcarii.

Rok 1988 upłynał pod znakiem przygotowań do kolejnego przeglądu i koncertów na Białorusi. Przełom lipca i sierpnia 1989 r. to kolejny wyjazd: Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Kartalu (Turcja) i w Latinie (Włochy). W Kartalu zespół „wytańczył” III miejsce, we Włoszech natomiast, nowi członkowie zespołu uczestniczyli w audiencji u Papieża Jana Pawła II w Watykanie.

Rok 1990 zespół rozpoczął trzema wyjazdami do Związku Radzieckiego, zaś 22 kwietnia uczestniczył w koncercie towarzyszącym powstaniu Polskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w obwodzie brzeskim. 26 maja tego samego roku studenci zatańczyli w koncercie „Gloria Victis”. Koncert ten odbył się w Sali Kongresowej z okazji 60-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wakacje 1990 roku to udział w dwóch wspaniałych festiwalach: Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Sabaudii i Tarcento (Włochy). Jesienią 1990 roku odbył się jubileusz XX-lecia istnienia Zespołu. Na tą uroczystość przybyło wielu dawnych członków zespołu, a także delegacje innych zespołów oraz władze uczelni i województwa.

W 1991 roku ZPiT „Podlasie” wyjechał do Istambułu (Turcja), gdzie uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Marmara. Po roku ciężkiej pracy, na przełomie lutego i marca 1992 roku, zespół wyjechał do Słowenii, gdzie uczestniczy w uroczystych obchodach zakończenia karnawału w miejscowości Ptuj. Korzystając z możliwości po koncertach grupa udała się do Rzymu i Rimini.

W maju 1992 roku ZPiT gościł przyjaciół ze Słowenii w ramach rewizyty, biorąc udział w obchodach z okazji Juwenaliów. Ten rok zakończył się koncertem na II Targach Pogranicza.

Rok akademicki 1992/93 rozpoczął się od intensywnych prób poprzedzających weryfikację, którą „Podlasie” przeszło pozytywnie i na trzy lata otrzymało akceptację prezentowania Polski na Międzynarodowych Festiwalach C.I.O.F.F. Kolejne koncerty odbyły się w Zalesiu, a w maju 1993 roku, zespół brał udział w koncercie na rzecz Wioski Dziecięcej w Biłgoraju.

W grudniu 1993 roku ZPiT "Podlasie", pod kierownictwem choreograf Emmy Cieślińskiej i ówczesnego kierownika kapeli Zenona Celińskiego, nagrał film dla TVP pt.: „Tańce polskie- Podlasie”. Ukazała się edukacyjna i promocyjna kaseta zawierająca instruktaż do podlaskich tańców ludowych.

Z początkiem roku 1994 zespół kontynuował nagrania dla TVP, drugą część programu nakręcono w Ciechanowcu.

Ciężką pracę, próby oraz koncerty z okazji XX-lecia PTNKF w Dołhobrodach, kolejne nagrania w telewizji w Warszawie, koncerty na terenie Białej Podlaskiej wynagrodził wakacyjny wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, który odbył się w sierpniu w Szazhalombatta (Węgry). Po festiwalu w Budapeszcie odbył się koncert z okazji święta narodowego Węgrów, następnie zespół przemieścił się do Włoch, gdzie zwiedził Wenecję. Po powrocie do kraju, już w nowym roku akademickim ponownie w Ciechanowcu odbyło się kolejne nagranie telewizyjne pt. „Wesele Podlaskie” . Następnie zespół wyjechał na Litwę, gdzie odbyły się koncerty dla Polonii w Butrymcach i Sołnecznikach. 

W maju 1995 roku po intensywnych próbach odbył się kolejny wyjazd na festiwal do Vorden Holandia, poprzedzony czterodniowym turystycznym programem i koncertem w Światowym Centrum Tulipanów Keukenhof. Po powrocie do kraju w czerwcu 1995 roku zespół obchodził XXV-lecie. Wielka feta, przyjazd wielu absolwentów, wspólny koncert.
Po jubileuszu zespół wyjechał na Światowy Festiwal do Haguenau i Schweyenz we Francji. Po zakończeniu festiwalu zespół zwiedził Paryż, zatrzymując się na campingu w Centrum Dialogu Palotynów w Montmorency.

Rok 1996 zespół rozpoczął od intensywnych prób oraz koncertów dla przedszkolaków. W kwietniu z okazji Świąt Wielkanocnych. „Podlasie” wyjechało na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do miejscowości Leuven /Belgia/. Wyjazd ten był połączony ze zwiedzaniem Brukseli. W roku 1996 zespół uczestniczył również w VI Podlaskim Jarmarku Folkloru.

Rok 1997 rozpoczął się intensywnymi próbami, kwietniowym „Spotkaniem z folklorem” dla przedszkolaków, koncertem z okazji Światowego Dnia Tańca i weryfikacją zespołu oraz pozytywną oceną poziomu artystycznego zespołu. W maju odbył się koncert w Teatrze Polskim Z okazji Dni Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu. Rok 1997 był rokiem podróży do i po Hiszpanii. Bardzo ważnym wydarzeniem dla zespołu był Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Palencii, Paryżu i San Sebastian, gdzie w gronie znakomitych zespołów z Turcji, Węgier, Niemiec, Portugalii, Francji i Włoch, zespół zdobył wyróżnienie. Turystyczna część pobytu w Hiszpanii połączona była ze zwiedzaniem Madrytu i Barcelony, studenici nie przegapili również pobytu na plażach Costa Brava.

Rok 1998 rozpoczął się koncertem z okazji „drzwi otwartych” uczelni i kolejnymi „Spotkaniami z folklorem”. W tym okresie swojej działalności zespół dużo koncertował, a w czerwcu br. wyjechał na Światowy Festiwal Folklorystyczny La Farandole do Szwajcarii (Courtepin) Wyjazd ten połączony był z krótkim pobytem na Słowacji oraz w Austrii, gdzie grupa miała okazję zwiedzić Tyrol i przepiękne miasto Insbruck. W lipcu ZPiT „Podlasie” brał udział w VIII Podlaskim Jarmarku Folkloru.

Rok 1999 rozpoczął się od „Spotkań z folklorem” bieżący rok obfitował również w  cykl koncertów w Białej Podlaskiej i okolicach. Zakończył go koncert charytatywny oraz występ w Biłgoraju z okazji XV-lecia Wioski Dziecięcej.

W kwietniu 2000 roku odbyło się XXX-lecie Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”. Koncert ten był dużym przedsięwzięciem, a przez scenę przewinęło się ok. 100 osób. Trzydziestoletnią historię zespołu znaczyły nie tylko jubileusze, sukcesy, radości i podróże. W istocie to długi ciąg trudnej pracy na próbach i koncertach. Praca, ta mimo wszystkich problemów, niesie ogromną radość z posiadania przyjaciół w Europie i na świecie. W ciągu 30 lat działalności Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” współtworzyło około 600 osób (studentów, absolwentów, pracowników uczelni i młodzieży szkolnej).

W roku akademickim 2000/2001 do kadry zespołu dołączył Marcin Bochenek. W tym okresie ZPiT "Podlasie" wyjechał na Międzynarodowy Festiwal do Danii. Atrakcją w/w  festiwalu był niewątpliwie pobyt nad morzem północnym i wizyta w Legolandzie, która przypadła do gustu nawet najstarszej grupie w naszych szeregach.

W roku 2002 zespół koncertował w regionie kontynuując dotychczasową działalność. Praca w tym okresie skoncentrowana była na nowych opracowaniach i szlifowaniu dotychczasowego programu. Przygotowania obejmowały również główne imprezy roku, do których należały "Spotkanie z kolędą" i "Spotkania z folklorem". Po raz kolejny zespół miał też przyjemność współpracować z Panem Januszem Kiełbem, który pomagał w przygotowaniu wokalnym grupy.


Rok 2003/2004 rozpoczął się tradycyjnym koncertem podczas inauguracji roku akademickiego. Dalsza część przebiegała pod dyktando wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal do Namur Belgia. Atrakcją tej wyprawy był kilkudniowy pobyt w Paryżu. Od 12 lat zespół realizował również działalność edukacyjną w formie koncertów dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Edukacyjne spotkania z folklorem”. Stały się one głównym elementem popularyzacji polskich tańców ludowych, do której to zespół w swej tradycji przykłada wielką wagę.

Kolejny rok 2004/2005 był bardzo pracowity, pojawił się bowiem termin  jubileuszu. Pierwszy krok dotyczył opracowań muzycznych i nagrań kapeli w bialskim studio, następnie powstał film z repertuarem zespołu nakręcony w Uroczysku Zaborek, zrealizowany przez Studio Filmowe Reporter. Trwały również prace nad programem. W tym okresie zespół miał przyjemność współpracować z Panią Alą Wojtas, pod której okiem powstała suita Lachów Sądeckich.

W kwietniu 2005 roku odbył się Jubileusz XXXV lecia. Wspomnienia, spotkania po latach i wspólny koncert tak
licznej tanecznej rodziny to wielka radość i doping do jeszcze większej wzmożonej pracy. Koncert podsumował okres 35 letniej działalności, jednak już w czerwcu br. pojawiła się ponowna okazja do spotkania tym razem w  bialskim amfiteatrze odbył się występ inaugurujący obchody z okazji Jubileuszu XXXV -lecia istnienia ZWWF w Białej Podlaskiej. W tym samym roku zespół wyruszył na Międzynarodowy Festiwal do Holandii, gdzie złożył ponownie wizytę w Światowym Centrum Tulipanów - Keukenhof.   

W roku 2006 zespół obok kilku ważnych koncertów realizował tradycyjne już formy działalności, między innymi W lipcu Zespól wziął udział w XV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru oraz w okresie przedświątecznym przygotował najpiękniejsze polskie kolędy.
W tym też okresie do "Podlasia" dołączyła jeszcze jedna instruktorka Katarzyna Wasilewska -wieloletnia tancerka zespołu.   
  

2007 rok rozpoczęliśmy od koncertu dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zespół rozpoczął przygotowania artystyczne w Liptowskim Mikulaszu – Słowacja. Rok 2007 obfitował w wiele koncertów na terenie naszego województwa i miasta Biała Podlaska.  Studenci pasjonaci tańca prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. W maju przy współpracy uczelni odbył się koncert dla dzieci w wieku szkolnym – Spotkania z folklorem.

2008 roku był realizowany program w ramach projektu „Tańce i zabawy ludowe jako czynnik integracyjny dzieci i młodzieży pogranicza Polsko – Białorusko – Ukraińskiego”. Program ten miał na celu szereg działań w zakresie edukacji i integracji młodego pokolenia przez taniec, jak również aktywizacji różnych środowisk w sferze kultury. "Projekt ten dotyczył organizacji cyklu kocertów folklorystycznych Polsko - Białorusko - Ukraińskich, opracowaniu publikacji książkowej i multimedialnej poświęconej tańcom i zabawom ludowym na obszarze objętym projektem, jak również organizacji szkoleń i warsztatów folklorystycznych oraz zorganizowaniu konferencji poświęconej tradycjom i obyczajom ludności nadburzańskiej".

Rok 2009 rozpoczęliśmy od kolędowania opłatkowego PSL.  Po intensywnych przygotowaniach, a szczególnie przygotowaniu grupy młodszej zespół dawał liczne koncerty by w miesiącu maju wypoczywać nad Bugiem w miejscowości Wólka Nadburzańska. W październiku na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zrealizowaliśmy wspólny koncert w Wojskowej Akademii Technicznej. W czerwcu był gorący okres - zespół doskonalił się pod okiem Pani Katarzyny Skawińskiej w tańcach współczesnych. W październiku wraz z inauguracją roku akademickiego 2009/2010 zespół zaprezentował nowy układ – tanga argentyńskiego. Rozpoczęły się również przygotowania do Jubileuszu zespołu. Zostało zorganizowane spotkanie byłych i obecnych tancerzy. W 2009 roku zostało również powołane Stowarzyszenie Zespól Pieśni i Tańca Podlasie WWFiS w Białej Podlaskiej liczące 36 członków. W listopadzie tradycyjnie zespołowicze I roku brali udział w otrzęsinach.

W dość nietypowy sposób rozpoczęliśmy rok 2010 od udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w miejscowości Viljandii, gdzie zatańczyliśmy w międzynarodowym towarzystwie 6 koncertów. Przy okazji pobytu w Estonii wyjechaliśmy do Finlandii zwiedzając Helsinki i Lahti. W bieżącym roku odbywaliśmy szereg przygotowań do Jubileuszu 40-lecia.

2 maja odbył się Koncert Galowy z okazji Jubileuszu 40- lecia działalności artystycznej Zepołu Pieśni i Tańca „Podlasie”. Na scenie wystąpiło ponad 100 artystów w 3 grupach przy akompaniamencie orkiestry kameralnej i bialskiego Jazz Trio.
W tym również miesiącu na zaproszenie Ambasady Polskiej w Atenach zespół koncertował na Dniach Kultury Polskiej w Grecji.

W okresie listopada zespół odbył kilka koncertów na terenie Białej Podlaskiej oraz wziął udział w V Zaduszkach Artystycznych.
Rok 2010 zakończyliśmy warsztatami z tańca Jazzowego prowadzonych przez Panią Annę Wielogórską.

Rok 2011 rozpoczęliśmy już tradycyjnym koncertem dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. W marcu wspomagaliśmy projekt realizowany przez naszą uczelnie, a mianowicie był to LipDub.  Na zaproszenie grupy Austriackiej z miejscowości Oberwölbling uczestniczyliśmy w Festynie Folklorystycznym Polsko – Austriackim, a następnie po zwiedzeniu Wiednia udaliśmy się na odpoczynek do Chorwacji do miejscowości Crikvenica. Po powrocie zatańćzyliśmy koncert dla przedszkolaków oraz braliśmy udział w warsztatach z Salsy prowadzonych przez Oscara Romero Ramosa.

Rok 2012 obfitował w szereg koncertów, a rozpoczęliśmy od kolędowania dla PSL.
W maju nasz zespół uczestniczył w koncercie pt.: „Podlasie Dzieciom”. W czerwcu występowaliśmy na scenie MOSiR podczas święta PSL. Nowy rok akademicki 2012/2013 rozpoczęliśmy od wyjazdu do Hiszpanii - Pineda de Mar gdzie tamtejsi mieszkańcy byli zauroczeni urodą dziewcząt z zespołu, ale Barcelona też nam się bardzo podobała. W 2013 roku zespół intensywnie przygotowywał nowe układy taneczne na najbliższe koncerty.

W dowód wysokiego poziomu artystycznego rok 2014 rozpoczęliśmy od koncertu dla PSL na zaproszenie Marszałka Sejmu Franciszka Jerzego Stefaniuka. Na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków na Litwie i Wydziału Kultury w Solecznikach zespół koncertował dla Polonii Polskiej w okolicznych miejscowościach, a także brał udział w koncercie głównym z okazji Zapustów. Uzupełnieniem wyjazdu był pobyt w Wilnie gdzie mieliśmy możliwość zwiedzania zabytków tego miasta, szczególnie Polskich. Intensywna praca z grupą młodszą owocuje pierwszym koncertem dla dzieci w miesiącu maju. W lipcu uczestniczyliśmy w VII obchodach Światowego Dnia Mleka w Polsce w miejscowości Wysokie Mazowieckie. W listopadzie odbyło się pierwsze zgrupowanie absolwentów przygotowujące do Jubileuszu 45-lecia.

Nowy rok 2015 zapoczątkowaliśmy zgrupowaniem zarówno studentów jak i absolwentów, gdyż Jubileusz zespołu zbliża się wielkimi krokami i jest planowany na kwiecień.


 Zespół Pieśni i Tańca "Podlasie" w swojej 45 – letniej działalności zatańczył przeszło 1630 koncertów w kraju i za granicą. Uczestniczył w 42 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych w Europie i Azji. Wychował 62 instruktorów tańca, z których 17 prowadzi samodzielnie zespoły.